Hvit løypa - Terrengkarusellen

Hvit løypa - Terrengkarusellen


Tid


Sted

Vis kart

Hvitløypa - løpet 


Løpsdistanser 12,2 km (milsluker), 6,2 km (kort løype) og 2,7 km (mosjon, uten tid).

Men merk dere at løypa blir merket allerede fra kl. 12 mandag, og kan gjennomføres i hele tidsrommet ut torsdagen, med selvregistrering på nettet. Torsdagen vil ha det faste opplegget, med betjening fra kl. 13.


Kort løype: 6,2 km 

Mosjon, uten tid: 2,7 km 

Milsluker: 12,5 km 


Fleksibelt opplegg for karuselløpene:

Torsdagen er hoveddagen i Terrengkarusellen, med følgende tidspunkt for de vanlige aktivitetene:

- Sekretariatet åpent fra kl. 13.00 til 18.00, og deltakerne kan ta seg rundt når de ønsker det.
Hvite lister i sideteltet ved målgang brukes til å notere egen tid/fullført i vanlig løype, og gule lister for milslukeren.


- Sekretariat fra kl. 15.00 til kl. 18.00 for registrering av fullført/egen tid (egen tid må kun noteres i merket løype)

I hele tidsrommet kan man også registrere deltakelsen sin på nettet (lenken over), og siste frist for nett­registrering er kl. 20.00 torsdag.


Kart


Selvregistrering:


Hjertelig velkommen til et flott løp!